TKP HEADLINE

(ตัวอย่าง)ขี้ผึ้งสมุนไพร เสลดพังพอน

สมุนไพรไทย  ล้วนสามารถนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้หลากหลายวิธี ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการใช้งาน อาทิ น้ำสมุนไพร สบู่สมุนไพร แชมพูสมุนไพร ขี้ผึ้งสมุนไพร เป็นต้น
ขี้ผึ้งสมุนไพร เสลดพังพอน ก็เป็นอีกหนึ่งในสมุนไพรไทยที่เป็นที่นิยมมากๆสรรพคุณ ทาแก้พิษแมลงกัดต่อย แพ้ผื่นคัน ลมพิษ เริม งูสวัด

อุปกรณ์ เครื่องมือ

วัตถุดิบ

วิธีการทำ


นอกจากขี้ผึ้งสมุนไพร เสลดพังพอนแล้ว มูลนิธิลุงขาวไขอาชีพ จะทำการ อบรมอาชีพต่าง ๆ อีกมากมาย
สอบถาม ได้ที่ 02-902-7010 , 02-902-7721

(ตัวอย่าง)ทองม้วน

ทองม้วน เป็นขนมไทยโบราณ ที่เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมทั่วไป ทั้งนี้ทองม้วนยังเป็นขนมที่มีสูตรการทำไม่ยุ่งยาก สามารถทำขายเป็นอาชีพ สร้างรายได้น่าสนใจ
 มูลนิธิลุงขาวไขอาชีพ เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพต่างๆแบบหลักสูตรระยะสั้น มาโดยตลอด โดยทางมูลนิธิจะมีวิทยากรทำการสอน ถ่ายทอดจากประสบการณ์ เพื่อให้ผู้ผ่านการอบรมอาชีพ จากที่นี่ ได้นำความรู้ไป ประกอบอาชีพ ได้วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้หลัก ๆ ก็มี... เตาพิมพ์ไฟฟ้า, ถาด, อุปกรณ์ใช้แซะขนมออกจากเตา, หม้อ, ทัพพี, ตะเกียบ และเครื่องไม้เครื่องมือเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ที่หยิบยืมเอาจากในครัวได้

วัตถุดิบ 
ที่ใช้ทำทองม้วนรสกะทิดั้งเดิม ใช้ส่วนผสม ดังนี้... แป้งมัน 2 กิโลกรัม, แป้งข้าวเจ้า 1 กิโลกรัม, น้ำตาลมะพร้าว 1 กิโลกรัม, ไข่ไก่ 2 ฟอง, กะทิ 1 กิโลกรัม, งาดำ 10 กรัม, น้ำมันพืช 2 ช้อนโต๊ะ ถ้าทำทองม้วนรสอื่น ๆ ก็ใช้ส่วนผสมเหมือนเดิม แต่เพิ่มวัตถุดิบพวกใบเตย, ฟักทอง, กลิ่นกล้วยหอม เป็นต้น
   
  
ขั้นตอนการทำ.
     เริ่มจากการเตรียมส่วนผสม โดยนำแป้งมันและแป้งข้าวเจ้าที่เตรียมไว้ทั้งหมดใส่ผสมกันลงไปในกะละมัง จากนั้นใส่น้ำตาลมะพร้าว พร้อมทั้งตอกไข่ใส่ผสมลงไปในแป้ง แล้วค่อย ๆ คนไปเรื่อย ๆ จนส่วนผสมทั้งหมดเข้าเป็นเนื้อเดียวกันดีแล้ว จึงใส่กะทิที่คั้นเตรียมไว้โดยค่อย ๆ เทผสมลงไปในแป้งทีละน้อย พร้อมทั้งค่อย ๆ คนไปเรื่อย ๆ จนเทกะทิหมด ให้คนแป้งต่ออีกจนส่วนผสมทุกอย่างเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน ใช้เวลาประมาณ 1/2 ชั่วโมง หรือสังเกตจากแป้งนั้นจะมีความเหนียวหนืด ก็ใช้ได้ จากนั้นก็ใส่งาดำลงไป ก็จะได้แป้งทองม้วน
    
      ถ้าจะทำเป็นทองม้วนรสใบเตย ก็นำใบเตยไปต้มเอาน้ำแล้วนำน้ำใบเตยไปใช้คั้นน้ำกะทิสำหรับเทผสมลงในแป้งทำทองม้วน ส่วนถ้าเป็นรสฟักทองก็นำเนื้อฟักทองไปต้มจนสุกและนำไปบดให้ละเอียดแล้วผสมลงในแป้งทองม้วนที่ผสมตามสูตรข้างต้น แต่ไม่ควรใส่เนื้อฟักทองเยอะเพราะจะทำให้ทองม้วนแข็ง เวลาม้วนจะแตกง่าย


     เมื่อได้แป้งทองม้วนก็มาเตรียมเตาพิมพ์ไฟฟ้าโดยเปิดไฟอุ่นให้เตาร้อน ใช้ช้อนโต๊ะตักแป้งราดลงบนพิมพ์ขนม ปิดบีบพิมพ์ให้แน่น ทิ้งไว้สักครู่ ให้แป้งสุกพอเหลือง โดยใช้เวลาครู่เดียว ไม่เกิน 1/2 นาที จากนั้นเปิดพิมพ์ ใช้ปลายมีดแซะขนมออกมา ม้วนขนมด้วยตะเกียบไม้ในขณะที่ทองม้วนนั้นยังร้อน ๆ อยู่ เพราะถ้าเย็นทองม้วนจะแข็งกรอบม้วนไม่ได้ ม้วนเสร็จแล้วให้รีบดึงจากตะเกียบตอนยังร้อน แล้วใช้กรรไกรตัดให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ พอดีคำ ทำไปจนได้ปริมาณที่ต้องการก็ทำการบรรจุพร้อมขาย


นอกจากการทำทองม้วนแล้ว มูลนิธิลุงขาวไขอาชีพ จะทำการ อบรมอาชีพต่าง ๆ อีกมากมาย 
สอบถาม ได้ที่ 02-902-7010 , 02-902-7721


(ตัวอย่าง)การทำปาท่องโก๋

เมื่อพูดถึงกาแฟ ของที่คู่กับกาแฟมาอย่างยาวนานในทุกๆภูมิภาค ก็ คงต้องนึกถึงปาท่องโก๋เป็นลำดับต้นๆ มูลนิธิลุงขาวไขอาชีพ เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพต่างๆแบบหลักสูตรระยะสั้น มาโดยตลอด โดยทางมูลนิธิจะมีวิทยากรทำการสอน ถ่ายทอดจากประสบการณ์ เพื่อให้ผู้ผ่านการอบรมอาชีพ จากที่นี่ ได้นำความรู้ไป ประกอบอาชีพ ได้นอกจากการทำปาท่องโก๋แล้ว มูลนิธิลุงขาวไขอาชีพ จะทำการ อบรมอาชีพต่าง ๆ อีกมากมาย
สอบถาม ได้ที่ 02-902-7010 , 02-902-7721

ทช31003 ศิลปศึกษาทช31003 ศิลปศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

สาระสำคัญ
รู้ เข้าใจ มีคุณธรรม จริยธรรม เห็นคุณค่าความงาม ความไพเราะ ของธรรมชาติสิ่งแวดล้อมทางทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฎศิลป์สากล สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ ได้อย่างเหมาะสม

ผู้พัฒนาบทเรียน
นางสาววิภาวิ  ทองสุข ครู กศน.ตำบลพระบาท

หน่วยงานผู้พัฒนา
ศูนย์ กศน.อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

เข้าสู่บทเรียน

สค32034 ประวัติศาสตร์ชาติไทย
สค 32034 ประวัติศาสตร์ชาติไทย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

สาระสำคัญ
การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย ได้เรียนรู้ความหมาย ความเป็นมา และความสําคัญของสถาบันหลักของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ความเป็นมาของชาติไทย เสรีภาพในการนับถือศาสนาของไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ ชุดวิชาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรียนรู้เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ บรรพบุรุษ วีรกรรมของบรรพบุรุษไทยในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ เรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรมสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ตลอดจนแนวทางการสืบสานมรดกไทย ด้านสถาปัตยกรรมประติมากรรม จิตรกรรม วรรณกรรม ดนตรี นาฏศิลป์ ประเพณีความเชื่อ การแต่งกาย และศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ การสถาปนาอาณาจักรรัตนโกสินทร์ สนธิสัญญาต่าง ๆ ตลอดจนพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทยในรัชกาลต่าง ๆ ตั้งแต่ รัชกาลที่1 ถึง รัชกาลที่10 เพื่อนําองค์ความรู้มาปรับใช้ในการดําเนินชีวิตเพื่อความมั่นคงของชาติ

ผู้พัฒนาบทเรียน
นางสาววราจันทร์  ศรีวรรณบุตร ครู กศน. ตำบลนิคมพัฒนา

หน่วยงานผู้พัฒนา
ศูนย์ กศน.อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

เข้าสู่บทเรียน


ทร31001 ทักษะการเรียนรู้ทร31001 ทักษะการเรียนรู้
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

สาระสำคัญ
รายวิชาทักษะการเรียนรู้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนในด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง การใช้แหล่งเรียนรู้ การจัดการความรู้ การคิดเป็นและการวิจัยอย่างง่าย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนสามารถกําหนดเป้าหมาย วางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง เข้าถึงและเลือกใช้แหล่งเรียนรู้จัดการความรู้ กระบวนการแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างมีเหตุผล ที่จะสามารถใช้เป็นเครื่องมือชี้นํา ในการเรียนรู้ ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

ผู้พัฒนาบทเรียน
นางสาววันเพ็ญ รักแจ่ม ครู กศน.ตำบลปงแสนทอง

หน่วยงานผู้พัฒนา
ศูนย์ กศน.อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

เข้าสู่บทเรียน

ทช31001 เศรษฐกิจพอเพียง


ทช31001เศรษฐกิจพอเพียง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

สาระสำคัญ
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชดํารัสชี้แนะแนวทางการดํารงอยู่และการปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับให้ดําเนินชีวิตไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบและความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนําวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและดําเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติให้มีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตและให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสมดําเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญาและความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้ พร้อมทั้งสามารถนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม


ผู้พัฒนาบทเรียน
นางสาววันเพ็ญ รักแจ่ม ครู กศน.ตำบลปงแสนทอง

หน่วยงานผู้พัฒนา
ศูนย์ กศน.อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

เข้าสู่บทเรียน


พค31001 คณิตศาสตร์พค31001 คณิตศาสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

สาระสำคัญ
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจํานวนและตัวเลข เศษส่วน ทศนิยมและร้อยละ
การวัด เรขาคณิต สถิติ และความน่าจะเป็นเบื้องต้น

ผู้พัฒนาบทเรียน
นางสาววิภาวิ  ทองสุข ครู กศน.ตำบลพระบาท

หน่วยงานผู้พัฒนา
ศูนย์ กศน.อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

เข้าสู่บทเรียน

ทช31002 สุขศึกษา พลศึกษา
ทช31002  สุขศึกษา พลศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

สาระสำคัญ
ศึกษา ฝึกปฏิบัติ และประยุกต์ใช้เกี่ยวกับสุขศึกษา พลศึกษา เรื่องเกี่ยวกับระบบต่างๆ ของร่างกาย เป้าหมายชีวิต ปัญหาเกี่ยวกับเพศศึกษา อาหารและโภชนาการ เสริมสร้างสุขภาพ โรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม ปลอดภัยจากการใช้ยา ผลกระทบจากสารเสพติด อันตรายรอบตัว และทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพจิต เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาสุขภาพของตนเองและครอบครัว นําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันในการดําเนินชีวิตของตนเอง และครอบครัวได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย


ผู้พัฒนาบทเรียน
น.ส.วราจันทร์  ศรีวรรณบุตร ครู กศน. ตำบลนิคมพัฒนา

หน่วยงานผู้พัฒนา
ศูนย์ กศน.อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง


เข้าสู่บทเรียน

ยะลา


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้ชุมชน โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล TKP (Thailand Knowledge Portal)


วันดำเนินงาน
2-6 กรกฎาคม 2561
สถานที่
โรงแรมการ์เด้นวิว เบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
ประธานพิธีเปิด
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์                รองเลขาธิการ กศน.
นางขนิษฐา มะลิสุวรรณ                     ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดยะลา  ผู้กล่าวรายงาน
และผู้อำนวยการสถานศึกษาทั้ง 8 อำเภอ
จำนวนผู้เข้าอบรม
74 คน
รายละเอียดผู้เข้ารับการอบรม
ครู กศน.ตำบลจาก 8 อำเภอ คือ  อำเภอกรงปินัง, อำเภอกาบัง, อำเภอธารโต, อำเภอบันนังสตา, อำเภอเบตง, อำเภอเมืองยะลา, อำเภอยะหา, อำเภอรามัน  จำนวน 58 คน
จำนวน Sites ที่ได้
58 sites
ชื่อ TKP
https://595yala.blogspot.com
จำนวนเนื้อหาที่ได้(ในช่วงเวลาของการอบรมปฏิบัติการ)
69 เรื่อง
ประธานพิธีปิด
นางวาสนา อนุสรณ์ประเสริฐ               ผอ.กศน.อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
ผู้ประสานงาน/Admin ประจำจังหวัด
นางสาวจันทิมา พรหมแก้ว                  สำนักงาน.กศน.จังหวัดยะลา
แผนการพัฒนาเพิ่มเติม
1.ควรดำเนินการเพิ่มเติมความรู้ด้านต่างๆ อาทิ Google Form, Google Classroom
หมายเหตุ
1.ผู้เข้าอบรมมีความตั้งใจสูง
2.ความรู้ด้าน Application ของ Google มีในระดับพื้นฐาน
3.ระบบเน็ตมีปัญหาในช่วง 2 วันแรก
3.การอบรมถูกเบี่ยงเบน แทรกซ้อนกระบวนการด้วยกิจกรรมอื่น ทำให้ขาดช่วงเวลาในการทำงานเพิ่มเติมในช่วงหลังการอบรมของแต่ละวัน
ทีมงาน
1.สุวัฒน์ ธรรมสุนทร            ข้าราชการบำนาญ
2.ผอ.คมกฤช  จันทรขจร      สถาบันการศึกษาทางไกล
3.นางกัญญาทิพ เสนาะวงศ์  สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก
4.นางพิมพ์ใจ ศิริสาคร         สถาบันการศึกษาทางไกล
5.น.ส.ชญานิศ ศิริโรจนกุล    สถาบันการศึกษาทางไกล
6.นายศิรสิชย์ สุวรรณรัตน์     สถาบัน กศน.ภาคใต้

สมุทรปราการ


วันดำเนินงาน
10-13 กรกฎาคม 2561
ประธานพิธีเปิด
นางธัชชนก พละศักดิ์                     ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทปราการ 
จำนวนผู้เข้าอบรม
57 คน
รายละเอียดผู้เข้ารับการอบรม
ครู กศน.ตำบลจาก 6 อำเภอ คือ 
จำนวน Sites ที่ได้
57 เรื่อง
ชื่อ TKP
https://411samutprakan.blogspot.com
จำนวนเนื้อหาที่ได้(ในช่วงเวลาของการอบรมปฏิบัติการ)
177 เรื่อง
ประธานพิธีเปิด
นางธัชชนก พละศักดิ์                     ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทปราการ
แผนการพัฒนาเพิ่มเติม
1.ควรดำเนินการเพิ่มเติมความรู้ด้านต่างๆ อาทิ Google Form, Google Classroom
หมายเหตุ
1.ผู้เข้าอบรมมีความตั้งใจสูง
2.พื้นฐานมีความแตกต่างในระดับสูง หลายคนเคยอบรม Google Classroom
3.กำหนดให้มีการรายงานความก้าวหน้าทุกๆวันที่ 5 ของเดือน


ชุมชนวิจัยรากฐานใหม่แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต


งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น เป็นวิธีการ “เน้นการวิจัยที่สามารถตอบปัญหา  โดยการสร้างรูปแบบและวิธีการค้นหาคำตอบ  ที่สามารถให้ความกระจ่างต่อปัญหานั้น ๆ ได้  และเสนอทางเลือกหรือชี้นำการปรับตัวของชุมชนในท้องถิ่นเป็นอันดับแรก”
มีการดำเนินงาน 2  รูปแบบดังนี้
1) การวิจัยเต็มรูปแบบ (PAR)
เป็นงานวิจัยที่มีลักษณะสมบูรณ์แบบตามแนวคิด การวิจัยเพื่อท้องถิ่นทั้งในเชิงเนื้อหาและในเชิงกระบวนการ ภายใต้หลักการว่า “เป็นปัญหาของชาวบ้าน ชาวบ้านเป็นทีมวิจัย และมีปฏิบัติการเพื่อแก้ปัญหา” โดยใช้ระยะเวลาดำเนินงานไม่เกิน 2 ปีงานวิจัยแบบนี้มี 2 ลักษณะ กล่าวคือ
1.1 การวิจัยที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาสังคมในทุกประเด็น
1.2 การวิจัยที่เน้นการทดลองเปรียบเทียบและทดสอบปัจจัยต่าง ๆ  เพื่อหาทางเลือกที่มีประสิทธิภาพ คุ้มค่าและคุ้มทุนที่สุด เน้นการพึ่งตนเองเป็นหลัก
2) การวิจัยทางเลือกใหม่เพื่อท้องถิ่น
เป็นงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นรูปแบบใหม่ที่พัฒนามาจากแบบแรก เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการและสอดคล้องกับศักยภาพท้องถิ่นและกลุ่มคนที่มีหลากหลายระดับ เป็นการเริ่มต้นทดลองทำงานวิจัยอย่างง่าย ๆ ประมาณ 3-6 เดือน ไม่เกิน 1 ปี มีหลายทางเลือกดังนี้
2.1 การวิจัยเบื้องต้น เป็นกระบวนการพัฒนาโจทย์วิจัยและการรวบรวมความรู้ รวมถึงการเตรียมชุมชน เตรียมชาวบ้าน
2.2 การวิจัยวิจัยที่เน้นการถอดความรู้และรวบรวมองค์ความรู้จากการทำงานพํฒนาของชุมชน (วิจัยภูมิปัญญา) ชุมชนอยากรู้  อยากรวบรวมองค์ความรู้ของตนเอง โดยไม่ได้มุ่งแก้ไขปัญหาชุมชนมากนัก
2.3 การวิจัยเชิงความร่วมมือ  เป็นการสนับสนุนการสร้างความรู้ร่วมกับหน่วยงานหรือภาคีอื่น ๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการทำงาน เพื่อชุมชนท้องถิ่น เป็นความร่วมมือทั้งในแง่การมีเป้าหมายเพื่อท้องถิ่น แต่ละภาคีร่วมกันสนับสนุนปัจจัยและทุนการดำเนินงานร่วมกันและเรื่องด้านล่างนี้ เป็นวิดีทัศน์ตัวอย่าง ที่จะเป็นอีกคำตอบหนึ่งจากชุมชนหนึ่งในจังหวัดพะเยาชมวิดีทัศน์ คลิกลิ้งค์ด้านล่าง 
กศน.มิติใหม่ ประมวลการเรียนรู้ตามอัธยาศัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลส่งต่ออนาคต


ดร.วิเลขา ลีสุวรรณ์ รองเลขาธิการ สำนักงาน กศน. เปิดเผยถึงการปรับตัวในศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการทำงาน และเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตในยุคปัจจุบัน ส่งผลให้คนในยุคดิจิทัลจำเป็นต้องมีทักษะความรู้ที่ถูกต้อง ขณะเดียวกันในโลกออนไลน์มักพบข้อมูลที่ไม่ได้ถูกตรวจสอบ กลั่นกรองและมีจำนวนมากที่เป็นข้อมูลเท็จ ซึ่งนับเป็นอุปสรรคในการเรียนรู้ ตลอดจนสร้างค่านิยมและความเชื่อที่ไม่ถูกต้องให้แก่บุคคลในยุคดิจิทัล ดังนั้น สำนักงาน กศน. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย จึงตระหนักและเล็งเห็นถึงความจำเป็นของการนำเสนอข้อมูลที่เป็นจริง มีการกลั่นกรองความถูกต้อง และเป็นประโยชน์ต่อสังคม เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้จากองค์ความรู้ต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ จากเหตุผลข้างต้น สำนักงาน กศน. โดยสถาบันการศึกษาทางไกล ได้มีแนวคิดที่จะนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้เพื่อการจัดความรู้ โดยนำร่องที่สำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน หรือที่เรียกว่า “เมืองน่าน โมเดล” จากผลการนำร่องครั้งนี้ ก่อให้เกิดการพัฒนาต่อเนื่อง ๔ เรื่องสำคัญ คือ
๑) การจัดการความรู้ของชุมชน ในด้านต่างๆ ได้แก่ อาชีพชุมชน วัฒนธรรมท้องถิ่น ท่องเที่ยวชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งการเรียนรู้ เทคโนโลยีชาวบ้าน อาหารท้องถิ่น ซึ่งถือว่าเป็นองค์ความรู้และภูมิปัญญาของไทยที่ถูกถ่ายทอดอย่างไม่เป็นทางการ
๒) การรวบรวมองค์ความรู้ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เพื่อเป็นแบบอย่างในการเรียนรู้ของประชาชน
๓) การนำ Application ของ Google ที่สามารถพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางรวบรวมจัดหมวดหมู่ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์จากแหล่งต่างๆเข้าไว้ด้วยกันอย่างเป็นระบบและง่ายต่อการเข้าถึง (Portal Web) ซึ่งทำให้บุคคลทุกคนสามารถเข้าถึงความรู้ผ่านสมาร์ทโฟน ได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ ตามความต้องการ
๔) กระบวนการจัดการความรู้โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว การประกอบอาชีพ การศึกษา และวัฒนธรรม เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มตามนโยบายของรัฐบาล อีกทั้งยังเชื่อมโยงองค์ความรู้จากปราชญ์ชาวบ้านที่กำลังจะสูญหายสู่ลูกหลานของไทยในอนาคต
ดร.วิเลขา กล่าวเพิ่มเติมว่า จากแนวคิดดังกล่าวเชื่อมั่นว่าจะสามารถนำไปสู่การขยายผลเพื่อสร้าง “คลังความรู้ของประเทศไทย” (Thailand Knowledge Portal : TKP) โดยใช้ชุมชนเป็นฐานในการจัดการความรู้ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล ที่สามารถเชื่อมโยงและผสมผสานการศึกษากับวิถีชีวิตเข้าด้วยกัน นับเป็นรูปแบบการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยในมิติใหม่ของ สำนักงาน กศน. ที่สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ ตอบสนองนโยบาย“นิยมไทย ไทยยั่งยืน” โดยใช้ “เน็ตประชารัฐ” รวมทั้งการเปลี่ยนระบบการศึกษาโดยใช้ชุมชนเป็นฐานอย่างแท้จริง ซึ่งตนขอชื่นชมและขอบคุณคณะทำงานทุกคนที่ส่วนหนึ่งเป็นข้าราชการบำนาญที่มีใจรักและอุทิศเวลาเพื่องาน กศน. และสิ่งที่อยากฝากแก่ชาว กศน.และชาวสถาบันการศึกษาทางไกล คือ การประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ หน่วยงาน/สถานศึกษา/เครือข่าย รู้จัก กศน.ในบทบาทนี้มากยิ่งขึ้น

อ้างอิง
http://thainews.prd.go.th/website_th/news/print_news/WNSOC6104020010060

หน้าที่และบทบาทของผู้จัดการศึกษาออนไลน์

ผู้ที่ทำหน้าที่จัดการศึกษาและฝึกอบรมออนไลน์ รูปแบบ e-learning / e-training จะมีบทบาทหน้าที่ประกอบไปด้วย 6 งานหลัก ดังนี้


1. งานออกแบบ พัฒนาและสร้างหลักสูตร บทเรียน
o กำหนดองค์ประกอบสำคัญของการสร้างบทเรียนทั้งหมด อาทิ  เนื้อหา วัตถุประสงค์ รูปแบบ ลักษณะ วิธีการที่จะนำเสนอที่เหมาะสมกับผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ออนไลน์
o จัดทำผังสร้างงาน (Storyboard) จัดลำดับการนำเสนอเนื้อหา แหล่งเชื่อมโยง (link) บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อศึกษาเพิ่มเติม
o ออกแบบกำหนดรายละเอียดบทเรียนการเรียนรู้ออนไลน์ตามผังสร้างงาน อาทิ การออกแบบ หน้าแสดงผล (interface) ตัวช่วยนำทาง (navigation) โครงสร้างรวมของบทเรียน(site directory)
o จัดทำบทเรียนการเรียนรู้ออนไลน์ตามรายละเอียดที่ได้กำหนดไว้ และดำเนินการทดสอบกระบวนการเชื่อมโยง ทั้งภายในและภายนอกสาระบทเรียนตามโครงสร้างรวมของบทเรียน(site directory)

2. งานจัดการศึกษา/การเรียนรู้
o นำหลักสูตรเข้าระบบ course management system
o เผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
o แต่งตั้งครูที่ปรึกษาประจำหลักสูตร(e-instructor)เพื่อสนับสนุนการให้คำแนะนำแก่ผู้เรียน
o เปิดหลักสูตรในการจัดฐานการเรียนรู้
o ประเมินผล หรือวัดผลการเรียนรู้ในแต่ละหลักสูตร
o ควบคุม ตรวจสอบการเข้าฐานการเรียนรู้ ให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

3. งานออกแบบการแสดงผลและสื่อประกอบ (Interface & Media Element Design)
o งานจัดการด้านชิ้นส่วนกราฟิกและสื่อมัลติมีเดียประกอบบทเรียนและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
o งานออกแบบภาพรวมการแสดงผลบนหน้าจอของทุกอุปกรณ์ (User Interface)

4. งานบริหารระบบฐานข้อมูลการเรียนรู้  (E-learning Management System) 
o จัดโมดุลรายวิชาที่สร้างให้เหมาะสมกับระบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์
o พัฒนาข้อมูลบทเรียน สาระเนื้อหารายวิชาให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน
o ดำเนินการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูลบทเรียนและข้อมูล สาระเนื้อหารายวิชา กับเครือข่าย ภายใต้กลไกการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาร่วมกัน(Education Resource Sharing)
o ดำเนินการเชื่อมโยง ข้อมูลหลักสูตร เข้าสู่ระบบ Web Portal

5. งานจัดการความเสี่ยงของระบบจัดการศึกษาออนไลน์ 
o การป้องกันและรักษาข้อมูลบทเรียนและเนื้อหาการเรียนรู้บน Server/Cloud
+ ทำการสำรองข้อมูลจาก Web Servers/Cloud
o การป้องกันความเสียหายจากไวรัสคอมพิวเตอร์
+ ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสลิขสิทธิ์ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่ใช้พัฒนาสื่อ หลักสูตร และบทเรียน
+ ปรับปรุงฐานข้อมูลไวรัส (Virus Definition File) จากเว็บไซด์ของบริษัทเจ้าของโปรแกรมให้ทันสมัยอยู่เสมอ

6. งานพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับระบบจัดการศึกษาออนไลน์ 
o ศึกษาเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อหลักสูตร บทเรียน และเนื้อหาการเรียนรู้
+ ศึกษา พัฒนาเทคโนโลยีเว็บ ที่สอดคล้องต่อสภาพ ปัจจัย กระบวนการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ตามมาตรฐาน SCORM
+ นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ
o การรักษามาตรฐานของไฟล์ข้อมูลบทเรียนและเนื้อหาการเรียนรู้
+ จัดหาโปรแกรม (Software) สำหรับใช้ในการผลิตเนื้อหา บทเรียน เพื่อป้องกันปัญหา จากการละเมิดลิขสิทธิ์
+ จัดทำแม่แบบรวมทั้งไฟล์บทเรียนให้มีมาตรฐานต่อระบบการจัดการศึกษาออนไลน์ เป็นไปตามมาตรฐาน SCORM
+ ปรับปรุงไฟล์ข้อมูลเนื้อหา บทเรียน ให้ทันสมัยเป็นปัจจุบัน รองรับพัฒนาการของระบบปฏิบัติการ ในทุกๆอุปกรณ์ได้อย่างสมบูรณ์

การสู่ขวัญข้าว จังหวัดน่านการสู่ขวัญข้าวเป็นประเพณีที่ชาวนาตำบลน้ำพางนั้นปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่โบราณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเรียกขวัญพระแม่โพสพที่ตกหล่นตามท้องนาหลังจากเก็บเกี่ยวขึ้นสู่ยุ้งฉางข้าว และเป็นการบูชาพระแม่โพสพที่คอยช่วยป้องกันศัตรูพืชและสัตว์ที่จะมาทำลายข้าวในนา และนอกจากนี้นั้นยังเป็นความเชื่อของชาวนาว่าการบูชาพระแม่โพสพนั้นจะช่วยให้ได้ผลผลิตที่มากขึ้นในปีต่อ ๆ ไป โดยเครื่องพิธีจะมีไก่และเครื่องสังเวยแก่พระแม่โพสพ ที่ช่วยให้ได้ทำให้ข้าวได้ผลผลิตเป็นที่พอใจ แต่ถ้าหากเป็นพิธีสู่ขวัญข้าวแบบใหญ่ โดยส่วนมากแล้วเจ้าของจะไม่ได้กล่าวคำสังเวยได้ด้วยตัวเองจึงต้องขออาจารย์ประจำหมู่บ้านเป็นผู้โอกาสให้ โดยจะทำหลังฤดูเก็บเกี่ยว ศึกษาเพิ่มเติม

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 Thailand Knowledge Portal. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand